KURUMSAL FELSEFE
KIA’daki herkesin paylaştığı anlayış

 Yönetim Felsefesi

Yaratıcı düşünerek ve zorluklarla doğrudan mücadele ederek yeni bir gelecek inşa etme ve insanlığın hayallerini gerçekleştirme

 Sınırsız sorumluluk duygusu

Olasılıkların gerçekleştirilmesi

İnsanlığa saygı

 İşletme yönetimi felsefesi bir şirket için, çalışanların anlayışını ve davranışını şekillendiren temel kılavuz görevi görürken var olma nedeninin çerçevesini çizmektedir. Aşağıdaki temel üç ifade KIA’nın yönetim felsefesini oluşturur: tam sorumluluk, potansiyeli gerçekleştirme ve insanlık için çalışma. Bu temel değerler tek bir mantrada özetlenmektedir: “Yaratıcı düşünerek ve zorluklarla doğrudan mücadele ederek yeni bir gelecek inşa etme ve insanlığın hayallerini gerçekleştirme.